Tillbaka

Kontakta mig...

Länkar...


www.invent.se
Svenska Uppfinnareföreningen, SUF, rikstäckande förening för uppfinnare.
QUIS är nätverket för alla kvinnliga medlemmar i SUF.

www.innovationarena.org
STOCKHOLM INNOVATION ARENA  (SIA)  hjälpmedel och vägvisare för dig som bär på en ide.

www.almi.se
ALMI Företagspartner. Finns i varje län. Administrerad verksamhet beträffande ekonomiska bidrag till uppfinnare i tidigt skede.

www.isf.se
Ingenjörssamfundet, ISF, arbetar med utbildningsfrågor för ingenjörer samt olika uppfinningsprojekt, bl a Idéum och Finn upp.

www.nutek.se
Närings- och Teknikutvecklingsverket, NUTEK, är en myndighet som stödjer forskning och tekniskt nyskapande.

www.prv.se
Patent- och registreringsverket, PRV, statlig myndighet, som handlägger ansökningar om patent, mönsterskydd och varumärken.

www.markolog.com
Hans-Otto Hansen är en mycket erfaren varumärkeshandläggare som bl. a. är auktoriserad att handlägga ansökningar om EU-varumärken inför registreringsmyndigheten (OHIM) i Alicante. Hans-Otto har erfarenhet både från PRV och patentbyrå.